• CityStories

  Interactive urban games, dedicated for mobile devices

  Your city, interactive

  Forget about classic video games limitations; turn the whole city into your playground.

  Between fiction & reality

  Take part in a deeply engaging experience, full of AR elements and interactions within the real world.

  Newest technologies

  Experience the unique gameplay, created through a mix of newest technologies: AR, photo recognition, geolocation.

  Choose your adventure

  Powerful witch unraveling her past? Lonely detective from the 30s? Or maybe an android, lost in the futuristic cyber-city? Choose your adventure and become its main character!

 • Follow us

  FACEBOOK

  INSTAGRAM

  TWITTER

 •  

  MICROSCOPEIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz

  CAT-ASTROPHE GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

   

  realizują projekt pt.

  „Opracowanie innowacyjnej Platformy CSG (Platform for City Stories Games) do tworzenia gier miejskich z unikatowym systemem porównywania zdjęć odpornym na zmienne warunki pogodowe oraz środowisko w danej lokalizacji.”

   

  w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R GAMEINN, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

   

   

  Celem projektu jest opracowanie systemu automatycznej analizy zdjęć i danych GPS w celu rozpoznawania rzeczywistych miejsc z terenu na którym rozgrywana będzie dana gra. System będzie porównywać zdjęcia z lokalizacji z danymi z kamery gracza, która będzie niezależna od warunków atmosferycznych, pory dnia i roku, jak też elementów tymczasowych (jak znaki drogowe czy billboardy), które mogą zasłaniać czy utrudniać rozpoznawanie budynków.

   

   

  Efekty projektu: stworzenie platformy programistycznej (framework), która umożliwi programistom i twórcom gier (game developers) na szybkie tworzenie i produkowanie lokalnych gier miejskich opartych o mechanizmy GPS i AR. Na bazie powstałego systemu będzie świadczona usługa tworzenia gier miejskich i terenowych o charakterze turystycznoedukacyjnym.

   

  Wartość projektu: 3 435 987,05 PLN

  Wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 435 987,05 PLN

  Wkład Funduszy Europejskich: 2 497 562,14 PLN

   

   

             

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: GAMEINN